Engagera dig

Du behövs - engagera dig i Miljöpartiet Luleå!
Oavsett vem du är finns det en plats för dig i Miljöpartiet eller någon av våra systerorganisationer Grön Ungdom och Gröna Studenter. Vi påverkar i nämnder, bolag och fullmäktige samt genom att skapa forum för debatt och samtal -  vill du är du välkommen till något av våra gruppmöten, eller andra möten/studiecirklar - kolla vad som händer under Kalender.

Har du frågor, kontakta vår gruppledare Jan Nyberg på jannyberg98@gmail.com eller vår ordförande i lokalavdelningen Paulina Koskenniemi på paulina.koskenniemi@mp.se.

Medlemsaktiviteter
På vår Google Drive för medlemmar finns relevant material för våra medlemsaktiviteter

Telefon: 0920-21 15 40  Epost: lulea@mp.se Twitter: @MP_Lule

Facebook: www.facebook.com/MP.Lule Instagram: mp_lule

Adress: Stationsgatan 38 1tr, 972 32 Luleå