Andra Gröna


Grön Ungdom är Miljöpartiets ungdomsförbund, huvudsakligen för medlemmar upp till 26 år. Grön Ungdom är en del av Miljöpartiet. Det innebär inte bara att de driver samma politik som partiet utan också att de är med och utformar den. Alla medlemmar i Grön Ungdom, under 26, blir automatiskt medlemmar i Miljöpartiet. Grön Ungdom finns över hela landet, och har en avdelning i Norrbotten, kontaktperson är Johan Hansson. Hans email är: johan.hansson@mp.se.

Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund. Gröna Studenter finns på LTU campus Luleå och är ett riktigt härligt gäng. Mer info hittar du på deras facebooksida, https://www.facebook.com/gronastudenterlulea. Vill du komma i kontakt med dem, hör av dig till gslulea@gmail.com.